Уча се да пея

Сега изпейте и тактувайте сами.

Отгатване и изпяване на зададен тон