Събития

Симеон Симеонов участва в певчески събирания в Братски център в Стара Загора и други градове. За точни дати, моля потърсете информация в братските центрове.